วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หัวใจ


ศาสน์ที่แม่ชีเมี้ยนนำมา มีต้นกำเนิดจาก เมตตาธรรม จึงนำมาส่งให้มนุษย์ผู้ที่อยากได้

ด้วยจำกัดความ "ผู้ที่อยากได้" นั่นจึงใช้ไม่ได้กับทุกคน แต่ทุกคนมีโอกาส

หลวงพ่อนิพนธ์จึงชี้ให้เห็นว่า หากอยากจะได้สัมผัสอำนาจธรรม เพื่อมาช่วยตน จึงจำเป็นต้องสร้างคุณสมบัติ

แลกระไดขั้นแรก ของคุณสมบัติที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ ความกตัญญูู

เมื่อได้รับเมตตา เราท่านจึงได้สมุนไพรมาช่วยตน ให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม เป็นบุญค้ำจุนชีวิต

การปฏิบัติจะลุล่วง ก็ต้องอาศัยพื้นฐานความกตัญญููนี้เอง

สิ่งนี้จะทำให้เราท่านมีสติ ยามที่มาปฏิบัติกิจ ไม่ว่าสวดมนต์ หรือ ทำสิ่งใด เมื่อมีสติ ก็จะเกิดขันติ อดทน เพื่อทำตนให้สำเร็จ

สถานที่นี้ จึงไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน หากแต่ผู้ใดทำได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นมีจิตกตัญญู จึงสามารถข่มกิเลส นิสัยตน ปฏิบัติตามคำสอน แลทานสมุนไพร จนเกิดผล

สิ่งนี้แลคือน้ำทิพย์ ที่จะพึงย้อนกลับไปยังหลวงพ่อนิพนธ์ ดีกว่าวัตถุ สิ่งของใดๆ

คำถามน้อยๆ ที่เราอยากถาม หลายคนคิดอยากจะไปที่ที่ตนชอบสักครั้งหนึ่งในชีวิต เรียกว่า ไม่ได้ไปนอนตายตาไม่หลับ

ท่านผู้กตัญญูทั้งหลาย จะมีความคิดสักนิดหรือไม่ ว่าชีวิตที่ได้มานี้มีค่ายิ่ง ไม่ว่ายากลำบากสักเพียงใด ต้องไปกราบสักการะแผ่นดิน ของท่านแม่ชีเมี้ยน ที่ลพบุรีสักครั้ง แสดงความกตัญญู แลเป็นมงคลแห่งชีวิต

หากสิ้นไร้ซึ่งกตัญญูแล้วไซร้ สิ่งที่ทำไม่ว่าจะดีเลิศสักปานใด ก็อุปมาเหมือนบ้านที่ฐานรากผุกร่อน หรือไม่มั่นคง เจอพายุวันใด ย่อมต้องพังพินาศเป็นแน่แท้

น่าใจหายยิ่งนัก คนทั้งหลายอยากรู้ นางเอกคนนั้น พระเอกคนนี้ หุ้นตัวนั้น ตัวนี้ ... เรื่องไร้สาระ ไม่ช่วยอะไรชีวิตเลย แต่สิ่งที่ควรรู้ นั่นคือ แผ่นดินของแม่ชีเมี้ยนจริงๆ อยู่ตรงไหน ไปกราบ ไปสัมผัสหรือยัง ... หากไม่มีในความคิดเลย เรียกว่าตกกระไดกตัญญูู ซะแล้ว

แม้นพระพุทธเจ้าจะอุบัติ ก็ไม่รู้จะมีวาสนาได้เข้าถึงหรือไม่ พูดจาก็ต่างชาติต่างภาษา ... จะได้เข้าใต้ร่มโพธิ์หรือเปล่า แต่อย่างน้อยแม่ชีเมี้ยนก็ทิ้งร่มเล็กๆได้พึ่งพิง

สถานที่ไหนๆไม่ไปไม่เป็นไร หากแต่มีจิตกตัญญูู ต้องไปแผ่นดินของท่านสักครั้งในชีวิต ...

เพราะหากไม่มีแผ่นดินของท่านที่ลพบุรี ก็ไม่มีหลวงพ่อนิพนธ์ ไม่มีไทยกรุณา แลก็ไม่มีเราท่าน ณ วันนี้

หลวงพ่อนิพนธ์จึงสรุปให้ฟังว่า กตัญญููจึงเป็นทางสายเดียว ที่จะทำให้รอด

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำลังปรับเปลี่ยนระบบ


ตอนนี้ ทางมูลนิธิไทยกรุณา โดยท่านประธาน คุณประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้เข้ามาดูแลและจัดระบบการทำงานแล้ว

ระหว่างนี้ กำลังทดลองและปรับเปลี่ยน ดังนั้น จึงอาจจะมีความไม่สะดวก หรือ เปลี่ยนแปลงไปมา เพื่อหาจุดที่ลงตัว

ใครที่มีข้อเสนอแนะ ก็สามารถแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ได้

แลจะมีการสรุป ในแต่ละส่วนอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม และจะแจ้งระเบียบ วิธีการ ดำเนินงาน ใหม่ โดยเริ่มใช้ในปีหน้า

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อสมาชิกทราบ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จากสัปดาห์ก่อนไป ในแต่ละแผนก นั่นหมายความว่า ช่วงนี้ สัปดาห์นี้ วิธีการอาจเป็นอย่างหนึ่ง สัปดาห์หน้ามา อาจเปลี่ยนไป

ในแต่ละส่วน ก็จะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ใครสงสัย ก็สามารถสอบถามจาก คุณฝน หรือ ห้องยื่นกระเป๋า ว่าส่วนงานที่ทำอยู่ ใครเป็นผู้ดูแล เพื่อแจ้งปัญหาและข้อแนะนำ

คุณประสิทธิ์ แจ้งว่าจะจัดกล่องรับความคิดเห็นไว้ให้ ใครอยากเสนอแนะ ก็สามารถไปหย่อนได้

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

คนที่ไม่อยากคบ

ศาสน์หรือศาสนาพุทธ เป็นเรื่องของอำนาจ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ที่เรียกกันว่าบุญ เป็นสิ่งนอกโลก หรือ มือที่สาม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก มีอยู่แล้ว มีอำนาจปกครองโลก ทำให้มนุษย์สามารถเดินไปตามพรหมลิขิตของตน นั่นคือ กรรม แยกย่อยเป็นกรรมดี กรรมชั่ว

หลวงพ่อนิพนธ์จึงชี้ให้เห็นว่า เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ ธรรม หรือ บุญ จะมาก้าวก่าย ก็จึงไม่สามารถไปก้าวล่วง กรรม ได้

ดั่งคำโปราณว่า หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานไปสอด

รูปลักษณะของศาสน์ ที่บุญเขาจะเข้าไปเกื้อกูลผู้ใดได้ จึงมีลักษณะ ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ต้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย เป็นกิ่งทองใบหยก

จึงไม่แปลกว่า ทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึงทรงต้องพิจารณา แล้วจึงไปโปรด แม้นว่าธรรมที่ท่านมี จะมีอำนาจมหาศาล เหนือกรรม เหนือเวร แต่ใช้ได้เฉพาะกับคนบางคน นั่นคือ เฉพาะผู้ที่ยินยอมพร้อมใจ ฟัง พิจารณา เกิดความเชื่อ แล้วทำตาม เท่านั้นเอง

หลวงพ่อนิพนธ์จึงกล่าวว่า ศาสน์ที่แม่ชีเมี้ยนนำมา สอนคนใจสัตว์ให้เป็นคน สอนคนให้เป็นสงฆ์ สอนสงฆ์ให้เป็นอรหันต์

นั่นก็หมายความว่า ผู้ที่เป็นเป้าหมายของศาสน์ที่จะเข้าไปใกล้ ต้องมีปรารถนา ตรงกับความต้องการของศาสน์ นั่นคือ ปรารถนา ใน มรรคผลนิพพาน ...

แม้นว่าจะทำไม่ได้ในชาตินี้ ก็ขอถึงในชาติหน้า

ดังนั้น จึงไม่แปลก ที่ผู้นำสวด หรือวิทยากร ทั้งหลาย จะกล่าวนำทุกครั้ง ในการกระทำใดๆว่า ข้าเจ้าปรารถนา มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

เมื่อเป็นผู้ปรารถนา ก็ต้องทำ แต่จะทำอย่างไร ก็ต้องฟัง และพิจารณาจาก คำสอนของหลวงพ่อนิพนธ์

เมื่อปรารถนาสูง แล้วทำ หลวงพ่อนิพนธ์กล่าวว่า นั่นคือ การยกวิญญาณขึ้นที่สูง ผลก็คือ กายที่เป็นของต่ำ และจมอยู่ในกองทุกข์ ก็จะถูกยกขึ้นตามไปด้วย

เราท่านจึงได้ยินคำสอนเสมอว่า มาที่นี่ ไม่สนหรอกว่า เป็นโรคอะไร สภาพหนักหนาสาหัส เพียงใด ลืมเรื่องโรค ก้าวข้ามไป แล้วมาคุยกันเรื่องนิสัยดีกว่า

สถานที่นี้ ใครถามว่า ตั้งมาเพื่ออะไร ก็เพื่อหาคนที่มีปรารถนาเดียวกันนั่นเอง แล้วมาร่วมกันทำ ผลแห่งการทำตาม ก็คือ พัฒนาตน จากคนใจสัตว์ อันหมายถึง คนที่มีการกระทำ ตามนิสัยกรรม จนก่อให้เกิดกายสัตว์รอในชาติหน้า หรือพูดฟังง่าย ก็คือ ตายไปก็กลายเป็นสัตว์นั่นเอง

พัฒนาแล้ว เป็นคนดี ที่ทำตามปรารถนา เราท่านก็จะได้กายเป็นคน ในชาติหน้า ที่สำคัญมีของแถมคือ ไม่มีโรค

หลวงพ่อนิพนธ์ เรียกว่า มนุษย์สมบัติ

คำถามก็คือ ทำไมต้องทำ คำอรรถาธิบายก็คือ ก็เพราะ เราท่าน ที่ยังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ตายแล้วก็ต้องเกิด นั่นคือ เราท่านมีชาติหน้ารออยู่

แลผลแห่งการกระทำในชาตินี้ ก็จะไปรอเราท่านในชาติหน้า ทำกายสัตว์ไว้ ตายไปก็ไปเกิด ลืมตามา อ้าว .. เข้าท้องวัว ท้องควาย ท้องหมา ไปแล้ว

ที่หนักกว่าก็คือ เมื่อตาย ตายไปในสภาพที่เป็นโรค ผลคือ เมื่อเกิดใหม่ ผลแห่งการกระทำนี้ ก็ทำให้เราท่านเป็นโรคอีก หรือที่เรียกว่า โรคกรรมพันธ์ นั่นเอง

จึงไม่แปลกเลยที่ว่า ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์และหมอรวมหัวกันสักฉันใด ที่พยายามให้เด็กที่เกิดใหม่ มีร่างกายที่ปราศจากโรค จะป้องกันสักฉันใด ก็พบว่า โรคกรรมพันธ์ ก็ติดมาอยู่นั่นเอง

สถานที่นี้ เลือกคบคน แลรู้ดีว่า กลุ่มคนที่ฟัง พิจารณา เชื่อ แล้วทำตาม ก็คงมีไม่มากนัก แต่มีคุณภาพ แลไม่อยากคบคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ไม่หวังมรรคผลนิพพาน

เพราะคนเหล่านั้น เมื่อมาแล้ว ก็มุ่งหวังสมุนไพรเพียงอย่างเดียว ยากจะประสพผล ที่สำคัญ เมื่อหวังพึ่งแต่สมุนไพร ก็ไม่พัฒนาตน เป็นคนดี อย่างแน่นอน

สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ เขาไม่เกื้อกูลให้พลังคนกลับไปทำผิด ทำชั่ว หรอก นั่นคือ มาเสียเวลาเปล่า ทั้งคนมาและคนให้

บทสรุป หลวงพ่อนิพนธ์จึงกล่าวเสมอว่า สถานที่นี้ ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีคู เปิดให้เห็นทุกสิ่งอย่าง ไม่กลอกกลิ้ง พูดความจริง

เปิดให้โอกาสทุกคนได้มาสัมผัส ฟัง พิจารณา ... ฟังแล้ว พิจารณาแล้ว เชื่อ ก็ทำตาม ไม่เชื่อ ไม่ชอบ ก็ไม่ว่ากัน ไปหาหนทางอื่นที่ตนชอบ

อย่าไปหลงคารมคน ฟังคำร่ำลือ สมุนไพรของพระภูมีที่แม่ชีเมี้ยนนำมา ดีอย่างนั้น ดีอย่างโน้น รักษาได้ทุกโรค ... แล้วก็ตั้งความฝันมา กินสมุนไพร แล้วต้องหายแน่ เหมือนคนนั้น คนนี้

ผลสำเร็จที่จะเกิด เขามีวงเล็บ เฉพาะคนที่ทำได้ ส่วนคนที่ไม่อยากทำ เขาไม่อยากคบ

เพราะท้ายที่สุด เมื่อคนผู้นั้นไม่ประสพผล ด้วยความไม่เอาเหตุ เอาผล มันก็จะโบ้ย ลามปาม ไปสมุนไพรบ้าง หลวงพ่อนิพนธ์บ้าง แลอาจเลยไปถึงแม่ชีเมี้ยน หรือ พระภูมีเลย ก็จะเป็นกรรมซะเปล่าๆ แถมเป็นกรรมมหาศาลอีกต่างหาก

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลก ที่กรรมเขาจึงให้ธรรมเข้ามายุุ่มย่ามในโลกของเขาได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ในแต่ละยุค มีความสามารถก็เอาคนของเขาไปโลกนิพพาน เพราะรู้ดีว่า คนที่จะเข้ามาถึง มันมีน้อยนิด ขนาดพระโคดมที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดพระองค์หนึ่ง ยังนำพาสาวกไปได้ไม่ถึงแสนเลย

เมื่อเทียบกับคนอินเดีย ก็เรียกว่าน้อย ถ้าเทียบกับคนทั้งโลก ยิ่งน้อยกว่าน้อย

คนกลุ่มนี้ที่เชื่อ แล้วทำตาม ทำได้ จึงกลายเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์เหนื่อมนุษย์ แม้นจะได้แค่ขั้นแรก คือ พัฒนาตน จากคนใจสัตว์ ที่ตายแล้วต้องกลายเป็นสัตว์ ก็ได้ชาติเป็นคน รอพระพุทธเจ้า องค์ต่อไป แล้วก็แถมพ้นจากวงจร เกิด แก่ แล้วข้ามเจ็บ ไปตายเลย เป็นของแถม เพราะมันทำยาก และก็จะมีสักกี่คน

นี่แลจึงเป็นที่มาว่า คนที่เชื่อ และทำตาม ธรรมคำสอน กรรมเขาจึงเว้นให้

ภาพที่หลวงพ่อนิพนธ์จำลองมาให้เห็น อำนาจธรรม ที่กรรมเขาเว้นให้ ก็คือ การสวดมนต์ นั่นเอง เราท่านจึงไม่เคยเห็น คนเจ็บ คนป่วย ไม่ว่าสาหัสสักเพียงใด เมื่อเข้ามาสวดมนต์ แล้วเกิดอาการปัจจุบันทันด่วน ตายไป ยามสวดมนต์ของพระภูมีที่แม่ชีเมี้ยนนำมาเลยนั่นเอง